Regulamin | Silesiaman Triathlon

Regulamin

Regulamin cyklu zawodów triathlonowych SILESIAMAN TRIATHLON 2018

I . ORGANIZATOR

 1. Holistix Events marka handlowa firmy KAPF Daniel Wójcik z siedzibą w Katowicach ul. Morcinka 13a/5; NIP: 6342283180

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

 1. Urząd Miasta Katowice
 2. Urząd Miasta Pszczyna i MORIS Pszczyna
 3. Gliwickie Towarzystwo Triathlonow

III. CEL

 1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
  2. Promocja województwa śląskiego w kraju i na świecie.
  3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców woj. Śląskiego

IV. TERMINY, MIEJSCE I PROGRAMY IMPREZ

Silesiaman  Triathlon 2018 obędzie się w następujących terminach i dystansach w dniach :

 1. 22 kwietnia – Katowice – Dolina 3 stawów- Silesiaman Duathlon 5 km / 22km / 3km ; limit : 300
 2. 20 maja – Pszczyna – OSW Łąka – Silesiaman Triathlon 1/8 IM : limit : 300
 3. 26 sierpnia – Katowice – Dolina 3 Stawów – Silesiaman Triathlon ½ IM i ¼ IM ; limit : 600

 PROGRAM IMPREZ

1. Imprezy 22 kwietnia i 20 maja 2018

Dzień przed startem :

17.00 – 19.00 – Biuro zawodów /  Pszczyna /

Dzień startowy :

8:00 – 10.30 – Otwarcie biura zawodów

10.00 – 11.30 – Wprowadzenie rowerów do strefy zmian

10.00 – Start Duathlon Baby

10.30 – Start Duathlon Kids  / Katowice /

10:40 – Start Duathlon Teens / Katowice /

11.00 – Wręczenie nagród dla dzieci

11.30 – Odprawa techniczna

11:45 – Rozgrzewka

12.00 –  Start główny

13.00 – Przybycie na metę pierwszych zawodników

14.30 – Limit na dystansie głównym

14.30  – Wręczenie nagród dla zawodników

15.00 – Rozstrzygnięcie konkursu z nagrodami , zamknięcie zawodów

 2.Program zawodów  Silesiaman Triathlon Katowice

25.08.2018 (sobota)

17.00 – 20.00 – praca Biura Zawodów, w tym wydawanie pakietów startowych

18.00 – 20.00 – wprowadzanie rowerów do strefy zmian

26.08.2018 (niedziela)

7:00 – 10:15 – wydawanie pakietów startowych

7:00 – 8.3009.40 – 10:30 – wstawianie rowerów do Strefy Zmian 1/2 IM i 1/4 IM , 1/8 IM

8:00 – 17:00 godziny otwarcia Expo

08:35 oficjalne rozpoczęcie Silesiaman Triathlon Katowice

08:40 odprawa techniczna dla dystansu 1/2 IM

09:00 start dystans 1/2 IM

10:30 odprawa techniczna dla dystansu 1/4 IM i 1/8 IM

10:50 start dystans 1/8 IM

11:00 start dystans 1/4 IM

14:00 – 17:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian

15:00 dekoracja dystans 1/8 IM i 1/4 IM

15:30 dekoracja dystans 1/2 IM

15:45 dekoracja GENERALNA SILESIAMAN TRIATHLON

16:00 zamknięcie trasy każdego z dystansów, zakończenie imprezy

V. DYSTANS I TRASA

 1. Cykl zawodów Silesiaman 2018 rozegranie zostanie na dystansach od 1/8 IM do ½ Im
 2. Pływanie na danym dystansie na określonych wcześniej w komunikacie pętlach. Spodziewana  temperatura wody ok. 18-22°C. Start z brzegu lub z wody. Pianki dozwolone.
 3. Część rowerowa w zależności od zawodów :
 • 22,5 na 1/8 IM ,
 • 45 km na ¼ IM ,
 • 90 km na ½ IM

Zawody w konwencji z draftingiem / nie dotyczy dystansów  ¼ i ½ IM /.  Niedozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe z wyjątkiem Silesiaman Triathlon Katowice

 1. Bieg – utwardzona lub asfaltowa powierzchnia. Pomiar trasy GPS.
 2. Limit czasu ukończenia zawodów – 1/8 IM – 2 godziny 30 minut ; ¼ Im – 5 godzin / ; ½ IM – 7 godzin,
 3. Limity czasowe dla poszczególnych dystansów :

Dystans 1/2 IM

 • pływanie – 80 minut
 • pływanie + rower – 5 h 30 min
 • pływanie + rower + bieg – 7 h

Dystans  1/4 IM

 • pływanie – 40 minut
 • pływanie + rower – 3 h
 • pływanie + rower + bieg – 5 h

VI.BIURO ZAWODÓW

 1. Biura zawodów będzie mieściło się w wyznaczonych wcześniej miejscach zgodnie z komunikatem na stronie organizatora.
 2. Biuro zawodów będzie czynne w zależności od zawodów w dniu zawodów 7.00 – 10.00 ; w dniu przed zawodami 17.00 – 19.00

VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

 1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana i napój izotoniczny na trasie biegowej i na mecie.
 2. W zawodach 26 sierpnia bufety będą w wyznaczonych miejscach na trasie rowerowej na trasie biegowej.

VIII. TOLETY PRZENOŚNE

 1. Toalety przenośne ustawione będą w na terenie ośrodka i przy trasie.

IX. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.

X. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE

 1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet Silesiaman (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K20 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)

K (generalna kobiet) ; K20 (18 – 29 lat) ; K30 ( 30 -39 lat ); K40 + ( 40 lat i więcej); K50 + ( 50 lat i więcej )

 1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn Silesiaman (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M20 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)

M (generalna mężczyzn); M20 (18 – 29 lat); M30 ( 30 -39 lat ); M40 ( 40 –  49 lat ); M50 + ( 50 lat i więcej )

 1. Klasyfikacja generalna cyklu Silesiaman Triathlon będzie w kategorii generalnej dla kobiet i mężczyzn. Klasyfikacja dotyczy zawodów w Katowicach, Pszczynie. Punktowanych będzie 50 pierwszych zawodników i w osobnej klasyfikacji 10 najlepszych kobiet.
 2. Klasyfiakcja dzieci i młodzieży ( decyduje rok urodzenia )

Babies – 0 – 6 lat ; Kids – 7 – 9 lat;  Teens – 10 – 12 lat ; 12 – 14 lat

XI. NAGRODY

 1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzyma pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.
 2. Pierwszych 3 zawodników kategorii generalnej mężczyzn i kobiet dostanie pamiątkowe puchary i nagrody pieniężne.
 3. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników pojedynczych zawodów po ich zakończeniu.
 4. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
 5. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 zawodników/zawodniczek w kategorii, następuje połączenie z niższą kategorią wiekową.
 6. Każdy zawodnik, który ukończy jeden z cyklu Silesiaman Triathlon otrzyma okolicznościowy medal.

XII. WARUNKI  UCZESTNICTWA

 1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

XIII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Silesiaman będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.silesiamantriathlon.pl .
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu się do panelu zawodnika na stronie zawodów www.silesiamantriathlon.pl w zakładce Rejestracja.
 3. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego. Po tym czasie zgłoszenie zostanie anulowane.
 4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 5. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 6. Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 dni przed datą startu, po tym terminie dopisanie się do listy startowej lub rezerwowej online nie będzie możliwe.

XIV. OPŁATY WPISOWE

 1. W zawodach Silesiaman Duathlon Katowice 2018 obowiązują opłaty w wysokości:
 • 100,00 PLN płatne do 28 lutego 2018
 • 150,00 PLN płatne do 31 marca 2018
 • 200,00 PLN płatne do 22 kwietnia 2018
 1. W zawodach Silesiaman Triathlon Pszczyna 2018 obowiązują opłaty w wysokości:
 • 100,00 PLN płatne do 31 marca 2018
 • 150,00 PLN płatne do 30 kwietnia 2018
 • 200,00 PLN płatne do 20 maja 2018
 1. W zawodach Silesiaman Triathlon Pszczyna 2018 iobowiązują opłaty w wysokości:
 • 100,00 PLN płatne do 31 marca 2018
 • 150,00 PLN płatne do 30 kwietnia 2018
 • 200,00 PLN płatne do 20 maja 2018
 1. W zawodach Silesiaman Triathlon Katowice 2018 na dystansie 1/4 IM  i 1/ 8 IM obowiązują opłaty w wysokości:
 • 150,00 PLN płatne do 30 czerwca 2018 ; dystans 1/8m IM – 100 PLN do 15 lipca 2018
 • 200,00 PLN płatne do 31 lipca 2018 / 150 PLN do 15 sierpnia
 • 250,00 PLN płatne do 25 sierpnia 2018 / 200 PLNdo 24 sierpnia
 1. W zawodach Silesiaman Triathlon Katowice 2018 ½ IM obowiązują opłaty w wysokości:
 • 250,00 PLN płatne do 30 czerwca 2018
 • 300,00 PLN płatne do 31 lipca 2018
 • 350,00 PLN płatne do 25 sierpnia 2018

Pakiety dodatkowe :

 1. Pakiet promocyjny obowiązujący do 31 stycznia 2018 : Kup dowolne dwa pakiety startowe na zawody Silesiaman Triathlon lub Triathlon Opole, a start w Hotel Podium Extreme Duathlon otrzymasz za 50 % . Po opłaceniu przynajmniej dwóch zawodów , zainteresowany startem zawodnik zgłosić chęć startu w HP Extreme Duathlon na mail : info@holistix.pl .
 2. Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora.
 3. Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:
  KAPF Daniel Wójcik ; ul. Morcinka 13a/5 ; 40-124 Katowice ; MBANK 08 1140 2004 0000 3602 4435 6602. W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, opłata startowa Silesiaman, data/miejsca zawodów″.
 4. Jeśli zawodnik rezygnuje z udziału w Silesiaman to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że ma to miejsce na 30 dni przed terminem zawodów.
 5. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.
 6. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę KAPF reprezentującą Holistix Sports Group zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

XV. WYNIK

 1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.silesiamantriathlon.pl

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Silesiaman Triathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Silesiaman Triathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Silesiaman obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Silesiaman. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Silesiaman należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Holistix Sports Group , ul.Morcinka 13a/5 40 -124 Katowice, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące Silesiaman Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Silesiaman będzie ostateczna.

XVIII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej będzie miało miejsce na dwa dni przed imprezą.
 2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów.
 3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, okolicznościowy T-shirt w pakiecie standard, oraz bon na posiłek po zawodach, napój .
 4. Organizator posiada ubezpieczenie OC. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 5. Zawody w konwencji z draftingiem / nie dotyczy ¼ i ½ IM /Niedozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe z wyjątkiem imprezy Silesiaman Triathlon Katowice .
 6. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej. W konwencji non-drafting nie dozwolone kierownice triathlonowe/czasowe (dopuszczamy lemondki nie wystające za klamkomanetki oraz połączone)
 7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 8. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 10. Konkurs będzie objęty osobnym regulaminem. .
 11. Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu drogowym. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania ogólnie przyjętych zasad ostrożności poruszania się po drodze.
 12. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 14. Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
 15. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
ETIXX SilesiaMan © 2015 | Tworzenie i pozycjonowanie stron Extraseo

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube