Trasa Silesiaman Duathlon Katowice

 

BIEG 1 - 1 pętla - 5km 

link : https://www.mapmyrun.com/routes/view/2439792919

 

ROWER - 5 pętli x 4,1km

link : https://www.mapmyrun.com/routes/view/2895155425


BIEG 2 - 1 pętlę x 3 km 

Trasa :   https://www.mapmyrun.com/routes/view/641801768