Program zawodów


DZIEŃ PRZED ZAWODAMI (sobota)

17.30 – 19.30 – praca Biura Zawodów, w tym wydawanie pakietów startowych

LOKALIZACJA BIURA : https://goo.gl/maps/M5CY1zXiZiG5A7Gp8 

DZIEŃ ZAWODÓW  (niedziela)

8:00 – 11:00 - wydawanie pakietów startowych 

8:30 – 11:00 – wstawianie rowerów do strefy zmian

09.30 - otwarcie zawodów i odprawa techniczna dystans 1/4 IM

10:00  - start dystans 1/4 IM

11:15 - odprawa techniczna dystans 1/8 IM

11:30 -  start dystans 1/8 IM

13:00 – 15:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian

13:30 – Limit odcinka rowerowego

14:00 dekoracja dystans 1/8 IM

14:30 dekoracja dystans 1/4 IM

15:00 zamknięcie trasy każdego z dystansów, zakończenie imprezy