Program zawodów


21.08  (sobota)

17.00 – 20.00 – praca Biura Zawodów, w tym wydawanie pakietów startowych

22.08  (niedziela)

7:00 – 09:00 - wydawanie pakietów startowych

8:00 – 10:00 – wstawianie rowerów do strefy zmian

09.40 - otwarcie zawodów i odprawa techniczna dystans 1/4 IM

10:00  - start dystans 1/4 IM

10:30 - odprawa techniczna dystans 1/8 IM

10:45 -  start dystans 1/8 IM

13:00 – 15:00 wydawanie rowerów ze strefy zmian

12:30 – Limit odcinka rowerowego

14:00 dekoracja dystans 1/8 IM

14:30 dekoracja dystans 1/4 IM

15:00 zamknięcie trasy każdego z dystansów, zakończenie imprezy